Pre učiteľov

Milí pedagógovia,

podnikanie je zručnosť, ktorú je potrebné budovať a rozvíjať od malička. V zahraničí realizujú programy, kde sa prvky podnikania zavádzajú už do materských škôl a na základné školy prostredníctvom rôznych zábavných úloh a projektov. Určite to dokážete aj Vy so svojimi študentmi. Študenti stredných škôl sú tí, u ktorých sa nápaditosť spája s odvahou, preto im dajme priestor na jej využitie. Hľadajte a zapájajte sa do rôznych medzinárodných projektov (napr. programy Interreg, Erasmus+, Vyšehrádsky fond, rôzne nadácie bánk a iných subjektov), Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku je tiež možné využiť na uskutočnenie zmien, vyhľadávajte na internete, kde je množstvo zdrojov. Práve Vy dokážete študentov motivovať a navnadiť, aby sa dokázali postarať o seba, svoje rodiny a vzali na seba zodpovednosť aj za svojich budúcich zamestnancov. Len tak nám ostanú na Slovensku, nebudú hľadať príležitosti ostať v zahraničí a pri stretnutí o pár rokov Vám poďakujú za nasmerovanie. Každý potrebuje byť podnikateľom, či už tým, že bude podnikať, alebo bude musieť predať svoje znalosti a schopnosti pri uchádzaní sa o prácu.
A hlavne, chcite od nich reálne veci, ukazujte reálne príklady a tie podporte teóriou, predstavte úspešných podnikateľov, využívajte ich citáty. Vzorce pre podnikanie z minulosti už dávno neplatia, preto dávajte pozor na výber literatúry, aby ste šli s dobou. Podporujte ich tvorivosť, veď to ako založiť podnik sa naučia aj v praxi, ale to v čom budú chcieť podnikať musia vymyslieť sami. Povzbudzujte, neodrádzajte, klaďte otázky, ktoré ich nasmerujú a povedú k vylepšeniu svojich nápadov.

Príklady úloh pre študentov:

  • Navrhnite ako by ste spropagovali produkty novej firmy, ktorá organizuje narodeninové oslavy alebo iné podujatia. Akú/é cieľovú/é skupinu/y si vyberiete? Aké produkty by mala taká firma mať? Rozčleňte ich podľa cieľových skupín. Zistite, či ste vybrali správne produkty – oslovte cieľovú skupinu a pýtajte sa (vopred si pripravte otázky). Kto bude realizovať aktivity? Kde a ako by ste ich spropagovali? Aké logo by mala mať? Vytvorte web stránku firmy a/alebo profil na sociálnych sieťach. Nacvičte program pre deti, tínegerov a choďte ho otestovať napr. do nemocníc. Vypracujte rozpočet firmy. Koľko peňazí bude potrebných na jej štart? Kto je Vašou konkurenciou? Aké ceny má Vaša konkurencia? Prečo by si mal klient vybrať Vás pred konkurenciou? Koľko podujatí budete musieť zorganizovať, aby sa Vám vrátili počiatočné náklady? Odkiaľ vezmete peniaze na jej štart?
    • Podobne prispôsobte úlohu pre rôzne predmety činnosti firmy – stánok s občerstvením, salón a hotel pre domácich miláčikov, firma na upratovanie domácností, predaj použitého oblečenia, hudobná skupina, centrum pre mladých a pod. Vytvorte 3-4 skupiny v triede, ktoré budú pracovať na spoločnom projekte dlhšiu dobu s reálnym výstupom.
  • Spomeňte si na situáciu, kedy ste si povedali - Keby tu bolo... . Keby to spravili inak. Keby sa dalo ... . Ja by som to spravil takto ,,,, . Prečo sa nedá .... ? Zadefinujte nový alebo vylepšený produkt/službu. Kto okrem Vás by mal o neho záujem? Čo potrebujete k jeho realizácii?
     Úlohu rozviňte podľa predchádzajúcej úlohy.
    Vytvorte propagačný materiál pre školu. Pre koho by mal byť určený? Ako by mal vyzerať? Čo by mal obsahovať? Z akých produktov by mal pozostávať? Kde by mal byť umiestnený? Kde a ako by mal byť propagovaný? Navrhnite slogan, zvučku, hymnu, iné ... .
  • Vyberte 3 reklamy (TV, print, sociálne média a pod.), ktoré Vás najviac zaujali a povedzte prečo? Kúpili by ste si propagovaný produkt?
  • Vyberte 3 reklamy (TV, print, sociálne média a pod.), ktoré sa Vám nepáčili a povedzte prečo?