Študenti úspešní v súťažiach

Supervízor - Miriam Feretová

Do koľkých súťaží ste sa zapojili? V ktorých súťažiach ste boli úspešný? Aké úspechy ste dosiahli?

Už od začiatku štúdia na 2. stupni základnej školy sa zúčastňujem rôznych vedeckých súťaží. Najprv to boli vedomostné súťaže no neskôr som zistila, že ma viac baví robiť na niečom vlastnom. Ako deviatačka som sa prihlásila na moju prvú súťaž FVaT s vlastným projektom. Z celoslovenského kola som postúpila na EXPO SCIENCE INTERNATIONAL. Na ďalší rok som v tomto projekte pokračovala a zúčastnila som sa Biologickej olympiády a taktiež FVaT. Na festivale vedy a techniky som sa stala výherkyňou celoslovenského kola a postúpila som na jednu z najväčších vedeckých súťaží mladých vedcov vo svete I-SWEEEP Houston v štáte Texas. Našu krajinu som reprezentovala s projektom: Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikátora Rhytisma acerinum L. a jeho potenciálne využitie v produkcii biomasy. V Amerike som vyhrala bronzovú medailu a pre mňa to bol ten najkrajší pocit v mojom živote.

Prečo ste sa rozhodli zapájať do medzinárodných súťaží, čo Vás inšpirovalo, čo Vás na súťažiach baví?

Keď pracujem na nejakom projekte tak vôbec nepremýšľam nad tým akej medzinárodnej súťaže by som sa chcela zúčastniť. Najprv sa musím zapojiť do regionálnych kôl, no a keď niekde postúpim, tak idem reprezentovať môj výskum na celoslovenské kolo a to je pre mňa už veľ´ká výhra. Na súťažiach sa nezúčastňujem nikdy preto, že chcem vyhrať ale, že chcem získať nové skúsenosti, rady a názory druhých ľudí ohľadom mojej práce. To je pre mňa najväčšia výhra. Keď sa mi aj podarí postúpiť niekde do sveta, tak som veľmi vďačná za túto možnosť a vážim si to, pretože takýchto príležitosti v živote nebudem mať veľa. Ku každej súťaži pristupujem zodpovedne.

Čo Vám účasť v medzinárodných súťažiach priniesla?

Množstvo skúsenosti od rôznych vedcov z celého sveta, ktorý sa danou problematikou zaoberali. Vážim si každú jednu ich radu, taktiež účasť prináša mnoho nových nápadov, akým smerom sa má môj výskum v budúcnosti uberať.

Čo by ste odkázali mladým ľuďom (študentom stredných a vysokých škôl), ktorí by sa chceli zapojiť do súťaží na medzinárodnej úrovni, ale dosiaľ nenabrali odvahu?

V prom rade nech projekt, ktorý skúmajú robia preto, že ich to baví a nie pre výhru, potom budú sklamaní a nebudú mať inšpiráciu pracovať na tom ďalej. Nech je ich projekt prínosný pre spoločnosť a pre našu Zem a nech sa tešia z každého dosiahnutého úspechu, pretože len vtedy to má zmysel. Veď ako sa hovorí: Študuj vedu a techniku, budúcnosť sa ti poďakuje.

Chceli by ste v budúcnosti podnikať alebo sa vydáte skôr na vedecko-výskumnú dráhu? Ak áno, v čom?

Myslím si, že zostanem na tej vedeckej ceste, mňa to veľmi baví. No nikdy neviete, kde vás život zaveje.

Supervízor - Monika Baronová, Gabriela Podracká

Do koľkých súťaží ste sa zapojili? V ktorých súťažiach ste boli úspešný? Aké úspechy ste dosiahli?

Najväčší úspech bola účasť na medzinárodnej vedeckej súťaži Intel ISEF v USA, kde som sa dostal vďaka Amavetu, organizácii, ktorá každoročne organizuje skvelú súťaž Festival vedy a techniky. Okrem toho sa zapájam do predmetových olympiád - matematická, fyzikálna a chemická. Najviac sa mi darí vo fyzike, tam som bol medzi 10 víťazmi celoštátneho kola. Úspešne som sa zúčastnil aj na celoštátnom kole Chemickej olympiády. Ďalšou súťažou, do ktorej som sa zapojil bola Súťaž mladých onkológov, ktorú organizuje Nadácia výskum rakoviny.

Prečo ste sa rozhodli zapájať do medzinárodných súťaží, čo Vás inšpirovalo, čo Vás na súťažiach baví?

Som súťaživý typ a baví ma zlepšovať sa, rozvíjať svoje schopnosti a napredovať.

Čo Vám účasť v medzinárodných súťažiach priniesla?

Účasť v súťažiach, do ktorých som sa zapojil mi priniesla najmä poznanie. Najmä vďaka svojej účasti v súťažiach som sa veľa naučil o prírodných vedách a získal nové vedomosti. Okrem toho moja účasť v prírodovedeckých súťažiach mala vplyv na to, akou dráhou sa chcem po strednej škole uberať.

Čo by ste odkázali mladým ľuďom (študentom stredných a vysokých škôl), ktorí by sa chceli zapojiť do súťaží na medzinárodnej úrovni, ale dosiaľ nenabrali odvahu?

Myslím si, že vôbec nejde o medzinárodnú úroveň. Jasné, určite je úžasné dostať sa až na medzinárodnú úroveň, no aby to človek dosiahol, musí mať záujem už od nižších levelov. Z môjho pohľadu najsilnejším hnacím mechanizmom študentov by mala byť túžba po poznaní a túžba vystúpiť zo svojho tieňa. Mnoho mladých ľudí je spokojných s tým, že sa zaradia do priemeru. No potom je výsledkom len šedý dav. Ak už študent chce vynikať a zapojiť sa do medzinárodnej súťaže, je to výborné. Študentom, ktorým chýba odvaha by som potom odkázal, že nemajú čo stratiť. Jedine vtedy, keď prekonajú strach a zapoja sa, môžu vystúpiť z priemerného davu a získať mnoho životných skúseností a zážitkov.

Chceli by ste v budúcnosti podnikať alebo sa vydáte skôr na vedecko-výskumnú dráhu? Ak áno, v čom?

Nemám podnikateľské záujmy, skôr sa chcem venovať vede, výskumu a vývoju.